Przykładowe treści szarf:

Mamie Naszego Kolegi – Koleżanki i Koledzy z (Nazwa Instytucji

Pomoc